Skip to content

จดทะเบียนบริษัทกับ FlowAccount

FlowAccount รับจดจัดตั้งนิติบุคคล เพื่อเข้าสู่กิจการรูปแบบนิติบุคคล พร้อมโปรแกรมบัญชีออนไลน์แพ็กเกจสูงสุด คอร์สสัมมนาพิเศษเพื่อติดความรู้ให้ผู้ประกอบการ จนถึงมีทีมงานช่วยดูแลระบบบัญชีอย่างครบวงจรตลอด 365 วัน

สิทธิประโยชน์สุดคุ้ม

  • โปรแกรมบัญชีออนไลน์แพ็กเกจสูงสุดฟรี 1 ปี

  • ฟรี! 4 คอร์สเรียนสุดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ

  • มีทีมงานนักบัญชีคอยช่วยเหลือตลอด 365 วัน

  • ช่วยหาสำนักงานบัญชีพาร์ตเนอร์ที่เหมาะสมกับคุณที่สุด 

9 บริการพิเศษที่คุณจะได้รับ

1. จองชื่อบริษัท

2. จดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์

3. จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์

4. จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ

5. จัดทำแผนที่บริษัทประกอบการยื่นจดทะเบียน

6. คัดสำเนาเอกสารจดจัดตั้งบริษัท

7. ส่งไฟล์เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร

8. ขึ้นทะเบียนเลขที่บัญชีนายจ้างกับประกันสังคม

9. รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน DBD e-Filing (สำหรับยื่นงบการเงินออนไลน์)

รายละเอียดข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมเพิ่มเติม คลิก

โปรดกรอกข้อมูลของท่าน